Основни циљ програма добробит корисника, обезбеђивање квалитеа живота и задовољење потребе корисника услуга Завода, кроз је евалуација способности у циљу предузимања одговарајућих рехабилитационих поступака и мера сходно способностима које тренутно користе, које се могу повећати или код којих постоје знаци пропадања успорити.
Рехабилитација треба да омогући корисницима очување постојећих способности, коришћњење преосталих способности и раније стечена знања, усвајање нових знања, све у циљу боље социјализације и сврсисходног враћања у реалност. Ниво очуваних способности одређује избор рехабилитације и њен исход.
Програмске активности су усмерене на очувању и развоју потенцијала и вештина, навика, знања и мотива који су потребни за извршавање садашњих и будућих улога појединца у друштву. Крајњи циљ је одржив повратак тј. активно укључивање у друштвену заједницу, самостално или уз подршку.
Активности се реализују у складу са капацитетима корисника, сврхом услуге, индивидуалним планом, партиципацијом корисника услуга у изради индивидуалног плана и степеном подршке. Временска динамика и домет савладавања садржаја прилагођени су способностима појединца, што подразумева различито временско трајање.
Циљ програмских активности је:
– очување и развој рехабилитационих потенцијала (моторика ,мишљење, говор,),
– организацију радно-окупационих и едукативних активности које подстичу, стицање нових знања и вештина,
– организацију културно-забавних садржаја у складу са интересовањима, жељама, способностима корисника у установи и изван ње,
– подршци у изградњи и одржавању позитивних односа са другим лицима у окружењу,
– подршци у очувању односа са биолошком породицом и другим особама значајним за корисника,
– организовању слободног времена у складу са потребама и интересовањима корисника,
– развоју вештина за препознавање и решавање проблема,
– развоју вештина самозаштите,
– развоју комуникационих вештина,
– развоју вештина потребних за самосталан живот и живот у заједници,
– помоћ у учвршћивању стечених знања и вештина,

Методе рада:

– Процена ( скала процене);
– Израда индивидуалног плана рада;
– Социјално вођење и усмеравање;
– Саветовање (разговор, показивање са објашњавањем);
– Едукативни разговори;
– Тематски разговори;
– Рад у малој групи;
– Индивидуални приступ:

Активности се одвијају кроз индивидуални и групни рад
Индивидуални рад подразумева решавање актуелних социјалних и животних проблема, процену и индивидуално планирање (израда планова, социјално вођење и усмеравање, социотерапијска подршка,саветовање)
Индивидуалан приступ представља уважавање личности корисника са свим њеним особинама, верским опредељењем, полом, пореклом и охрабрује се да учествује у формулисању и реализацији индивидуалног плана.

Групни рад представља основно место и начин испољавања међуљудских односа. Циљ групних активности је деловање на ниво социјалног функционисања, како би појединац могао преузети што већи број улога и функција.
У групном раду полази се од људских потреба за самопоштовањем и припадањем, прихватањем и проналажењем везе између себе и других.
Основно полазиште је да се сви чланови прилагоде групи, затим да се подстичу на међуљудско споразумевање и науче како да на што прихватљивији начин савладају емоционалну напетост

Групни рад се одвијаја кроз:
– Јутарњи састанак;
– Терапијска заједница;
– Социотерапијске састанке са новопримљеним корисницима;
– Социотерапијске састанке са особама асоцијалног понашања;
– Окупационе активности;
– Радне активности;
– Радне активности;
– Рекреативне активности;
– Активности које подстичу стицање нових знања и вештина
– Социотерапијски рад са члановима породице;

Јутарњи састанак (мала терапијска заједница ) и Терапијска заједница

Терапијску заједницу чине сви корисници и сви чланови персонала где се размена информација обавља у оба смера.
На јутањим састанцима се разговара о догађајима од предходног дана, износе се и решавају се актуелни проблеми који се тичу колектива, дају се предлози, сугестије или похвале,препознају се и решавају се проблеми.
Стварање атмосфере терапијске заједнице један је од најважнијих третмана у оквиру институционалног облика збрињавања. Атмосфера на састанцима доприноси порасту свести особља и корисника о њиховој улози и увиду у природу и битне чиниоце које леже у основи понашања.
Терапијску заједницу одликује атмосфера блиске, спонтане и непосредне интеракције у комуникацији.

Социотерапијски састанци са новопримљеним корисницима

Циљ састанака је помоћ новопримљенима у превазилажењу тешкоћа услед промене места боравка тј. привременог одласка из свог природног окружења и бржа адаптација на услове смештаја. Такође упознавање са њиховим правима, правилима дома, простором и врстама услуга.
Активности се одвијају у малој групи што доприноси бржој адаптацији, проналажењу пријатеља и превазилажењу осећаја усамљености.

Социотерапијски састанци са особама асоцијалног понашања

Ову групу сачињавају корисници на смештају који искоришћавају или извлаче корист из слабости другог корисник, грубо и непристојно понашање, деструктивно понашање ( уништавање инвентара), непоштовање кућног реда, манипулација.
Циљ састанака је упознавање са принципима друштвеног понашања уз подржавање узајамног респекта и поштовања на примеру из одређених ситуација

Окупационе активности

Окупационе активности одвијају се у групи али дају предност индивидуалном приступу и поштовању склоности изван оквира искључиво физичке и корисне делатности.
Окупационе активности првенствено подстичу и активирају креативност и потенцијале који су до тада били недовољно ослобођени.
Програм окупационих активности је разноврстан са обиљем материјала како би се појединац определио за врсту активности према афинитету, способностима и тренутним жељама.
Окупационе активности обухватају рад са папиром, вуницом, концем, разним платнима, рад са пластелином, перлама, бојама, оловком, фломастерима, израду честитки, активности на уређење простора око павиљона, одржавања простора и сл.

Радне активности

Циљ је могућност стицања и развијања својих способности и умећа и њихова коришћења. Буђење или очување позитивног односа према раду и стваралаштву. Могућност уласка у нову средину која се разликује од средине смештаја, могућност социјалних контаката и учествовање заједно у истим активностима, проналажење пријатеља, спречавање пропадања опште моторике.
Такође имају за циљ активно ангажовање корисника (физички и психички) око обављања одређеног задатка.
Сам рад значи подстицање и одржавање очуваних потенцијала личности.
Радне активности се одвијају у групи што доприноси развијању колективне свести, што је нарочито значајно за особе којe су дуже време социјално изоловане.
Активности се одвијају у радионицама намењеним за обучавање и анимирање корисника које су опремљене машинама и алатима за одређену врсту активности.
Посебност програма је у томе што су темпо и домет савладавања садржаја прилагођени способностима појединца, што подразумева различито временско трајање оспособљавања и наглашен индивидуални рад.
Радне активности се обављају у радионицама где стичу известан степен знања и развијају се манипулативне и социјалне вештине, а уз контролисан рад развијају професионалне способности.

Столарска радионица бави се израдом различитих предмета од дрвета и поправком постојеће столарије, прави намештај, кућице за псе, полице, настрешнице и др. Планирано је да се током 2021.године, већи број корисника укључи у рехабилитациони прцес кроз поменуте активности.

Тапетарска радионица тапацира постојући намештај, а такође се бави и репарацијом и израдом намештаја.

Кројачка радионица бави се израдом гардеробе за кориснике, шивење завеса и драпера за павиљоне, шивење столњака за трпезарије, фротирске навлаке за душеке, шивење веша за кориснике, непромочивих плахти за лежеће болеснике, постељине, сукње, хаљине, панталоне, тренерке, пижаме, радне блузе, радне панталоне, радне мантиле, куварске кецеље, шивење народне ношње за фолклорну секцију, шивење гардеробе за кориснике који певају у хору, као и све друге услове крпљења, и сужавања, порубљивања и ушивања рајсфешлуса на старој гардеробии сл. Поред тога кројачка радионица ће наставити да излаже радове у продајном центру у оквиру Завода, као и на многобројним организованим изложбама током године.

Радионица домаће радиности бави се израдом ручних радова, плетених џемпера и прслука, везених столњака, миљеа, плетење украсних чарапа, везење народних ношњи за потребе фолклорне секције Завода, израда носиљки за славски колач, украсних завеса, плетења прслука, понча, туника, плетењем хаљина, вунених чарапа, хеклање миљеа и чипке,украсних везених торби за поклоне и др.).

Корпарско-плетарска радионица израђује употребне и украсне предмете од прућа и других материјала (корпе разних величина и облика, такође израђује прстенове за салвете, плете огртаче, шалове, блузе, капе, рукавице, хаљине од памука и срме, подметаче, икебане, рад на разбоју.

Грнчарска радионица израђује предмете од глине и исте украшава: ћупови, лонци, вазе, чиније разних величина, шоље, овали, тањири за пице, пиксле пржуље-разних величина (предмети за домаћинство) . У оквиру Грнчарске радионице ради се на изради свећа од парафина, као и на изради шестоугаоних кутија од картона (тапацираних и украшених). Поред производа од глине, у плану је и израда витража на стаклу, као и разних украсних чаша и флаша.

Одржавање и уређење круга – хортикултура, подразумева сађење и заливање цвећа, сађење повртарских култура (блитва, спанаћ, лук, парадајз, краставац, паприка и тд..у пластеницима,као и њихово брање), сређивање и одржавање зелених површина, крчење шибља и корова, уравњавање земљишта, грабуљање лишћа, као и сви остали сезонски радови који се односе на уређење и одржавање.

Мултимедијална радионица архивира библиотекарску грађу. Евидентирање књига кроз софтвер. Гледање филмова корисницима, књижевне вечери.
Посета сајму књига, како би се корисници упознали са новим издањима и употпунила и обновила библиотекарска грађа.

Економија завода – води бригу о узгоју домаћих животиња, храњење, појење, одржавање простора. Развија осећај одговорности, тимског рада
.

Рекреативне активности

Рекреативне активности обухватају спортске и културно забавне активности које имају рекреативно релаксирајући ефекат и спроводе се кроз: спортске активности, музичку анимацију, хорско певање, ликовно изражавање, литерарно изражавање, драмске улоге, фолклор, новинарство и др.
Ове активности омогућавају ослобађање оних потенцијала личности које се нису у потпуности реализовале у радним и окупационим активностима, стицање општег знања и знања и информисаности.
Активности као што су: одлазак у позориште, биоскоп, на концерте, излазак у град, посете спортским дешавањима, прослава рођендана, слава и верских празника, излети, пливање на отвореним и затвореним базенима, летовања, зимовања, имају за циљ успешнију и бољу социјализацију, интеграцију, очување преосталих психо-физичких способности, и припрему за наставак живота и рада у отвореној средини.

 

Секције

Програмирање и организовање слободног времена корисника у процесу рехабилитације је од посебног значаја. Сваки корисник у зависности од психофизичког стања, има потребу да се оствори кроз мануелне активности или учешће у раду неке секције.
Добро организован и спровођен програм секције омогућава релаксацију корисника, едукацију,културну и спортску забаву, а постигнути резултати делују мотивационо на пасивне учеснике у извођењу програма. Укључивање у рад секције је самоиницијативно ,према преосталим психофизичким способностима корисника, њиховим афинитетима и дару кога већ имају у себи, а вођа секција треба их ускладити са реалним могућностима сваког појединца. Секције се спроводе у поподневним часовима и свака секција има тачно одређен дан за одржавање. Секције организују и спроводе стручни радници и сарадници Завода. Број корисника који је укључен у рад секција варира, па тако постоје стални и повремени чланови.Појединац може бити укључен у рад више секција ако има афинитета. Чланови секција организују приредбе поводом обележавања одређених датума и празника. Изводе своје тачке на гостовањима, такмићењима. Излажу радове на изложбама.
Рад секција се одвија у поподневној смени,а воде је стручни радници и стручни сарадници

Активности које подстичу стицање нових знања и вештина

Сензорна соба

Сензорна соба је саставни део рехабилитационог третмана корисника у Заводу.С обзиром на универзалну примену, доступна је свим корисницима.
Рад у сензорној соби се спроводи према одређеним принципима, програму рада и циљевима примене.
Циљеви примене сензорне собе су:
– Обезбедити стимулативну средину која ће да појача свесност особе
– Обезбедити атмосферу која ће деловати подстицајно и охрабрити истраживање
– Осигурати безбедност окружења и тиме омогућити психичку и физичку релаксацију
– Створити нерестриктивну атмосферу, без захтева, у којој ће особа моћи да ужива.
У третман се могу укључивати корисници индивидуално или групно, максимално 3 корисника. Третман води терапеут који успоставља атмосферу, усмерава дозирање стимулација, остварује контакт блискости и поверења.
Третман у сензорној соби спроводе терапеути-стручни радници и сарадници који су неопходна знања стекли похађањем акредитованог програма едукације-Енигматски свет чула.
Термини третмана су подељени по данима за сваку организациону јединицу.
Након обављеног третмана терапеут врши евиденцију кроз одговарајућу документацију.

Рад са особама оштећеног слуха

Циљ рада-је да се особе оштећеног слуха оснаже и постану самосвесне да су без обзира на хендикеп равноправни чланови заједнице.
Метода рада са особама оштећеног слуха зависи од животног добу када је лице изгубило слух, степена оштећења слуха, да ли је лице похађало школски систем који је прилагођен особама оштећеног слуха, да ли је осим слуха присутна и још нека врста хендикепа или ментална сметња у комуникацији.
Са особама оштећеног слуха ради се на пољу социјализације и осамостаљивању.
Методе рада су визуелно обнављање српског знаковног језика кроз међусобну комуникацију.

Активности на развоју самопомоћи

Циљ активности је развој потребних знања и навика до нивоа могуће самосталности у обављању свакодневних активности самопомоћи; Здрав и културан однос према одећи, развијање уредности и осећаја одговорности.

– Развој навика у одржавању хигијене тела,
– Развој навика и вештина у избору одеће њеном облачењу и свлачењу као и одржавању хигијене одеће и обуће,
– Навике и вештине у одржавању хигијене животног и радног простора,
– Навике и вештине у правилној употреби прибора за јело;

Активности на развоју комуникацијских и социјалних вештина

Циљ је развој социјалних знања и навика, сналажљивост у животним ситуацијама. Самосталност и социјална иницијатива у интерперсоналним односима. Упознавање са нормама културног и моралног понашања, осећај одговорности,развој самосталности и социјалне иницијативе у интерперсоналним односима, стварање позитивног односа према себи,својим друговима и социјалном миљеу који га окружује, орјентација у простору и времену у заводској и ванзаводској средини, спремност на пружање помоћи другима као и спремност да затражи помоћ у решавању проблема.

– Поздрављање, ословљавање у друштву, понашање и обраћање другоме;
– Однос према новцу својој и туђој имовини;
– Однос према партнеру;
– Усклађивање свог понашања према групи;
– Понашање у отвореној средини (излети, зимовања и летовања)

Активности на развоју перцепција и моторике

Циљ активности је очување и развоју перцепција, моторичких вештина и спретности у манипулисању, координацији, брзини, тачности, непоходних за стицање социјалних навика и укључивање у радноокупационе, спортске и изражајне активности.

– Вежбе перцепције;
– Вежбе моторике;

Активности на развоју вештине самозаштите

Активности на развоју вештина самозаштите нису усмерене на стварању безбедне средине, јер су ризичне ситуације саставни део живота сваког човека, већ на
едукацију корисника како би смањили вероватноћу ризика по корисника.

– развој способности за одбрану од могуће злоупотребе,
– заштита од крађе,
– безбедност у понашању према себи и другима,
– безбедно кретање ван установе.

Информисање

Да би корисник био равноправан партнер и да би могао да учествује у процесу доношења одлука које се тичу њега и његовог живота мора да буде информисан:

– Индивидуалним контактима;
– На састанцима групе;
– Оглашавањем на огласној табли;
– Путем брошура и часописа;
– Путем медија;
– Коришћењем интернета;
– Савет корисника;

Програм „Становање уз подршку“

На основу плана и програма, рад са корисницима у заштићеном становању се обавља индивидуално и групно, и то кроз низ активности усмерених на:

– развој позитивних навика и особина личности,
– развој практичних способности,
– развој сазнајних способности,
– усвајање квалитетних социјалних контаката,
– усвајање норми културног и моралног понашања,
– одржавању личне хигијене
– развијању склоности које корисник поседује,
– развој нових вештина потрбних за самосталан живот,
– развијању креативних способности
– мотивацији корисника за спортско-рекреативне активности
– побољшању комуникације и толеранције међу корисницима
– инклузији корисника на свим пољима,
– социјализацији и интеграцији корисника,
– очувању и развоју радних вештина,
– очувању и унапређивању породичних односа,
– предупређивање злостављања, занемаривања и експлоатације корисника.

Социотерапијски рад са члановима породице;

Рад на оснаживању породичних односа кроз социотерапијски рад са члановима породице (оганизовање породичних сусрета у циљу превазилажења нарушених породичних односа. Оснажити породицу да чешће посећује сродника, да одводи сродника на викенде у породицу по могућству и на летовања.

Организовање културно-забавних садржаја у установи и изван ње:
Завод организује различите програмске активности у ванзаводској средини за кориснике, ради што боље социјализације, ресоцијализације и интеграције у спољашњој средини.
– Прославе рођендана (једном месечно)
– Обележавање слава и празника (на дан славе или верског празника-Бадњи дан, Божић, Ускрс.)
– Организовање приредби-Обележава се Св.Сава, Дан заљубљених, 8.март. дан Установе, Инклузивни фестивал “Ноте за све“
– Организовање изложби радова насталих у радионицама-више пута годишње
– Одлазак на Међународну Дринску регату за особе са инвалидитетом-Рафтинг
– Игранке више пута годишње поред прослава рођендана, Нове године и сл. И у другим приликама
– Одлазак у позориште и биоскоп- више пута годишње
– Посета културним манифестацијама- више пута годишње
– Одлазак у цркву и другим верским објектима-више пута годишње
– Присуствовање фудбалским, кошаркашким, одбојкашким утакмицама- више пута годишње
– Гостовање чланова секција, у другим установама, на манифестацијама, и фестивалима
– Посета ликовним колонијама
– Посета и учествовање на сајмовима
– Посете и учествовање књиженим вечерама
– Једнодневни излети-одржавају се у локалној заједници, оближњим парковима, како би учествовали у животу ван Завода и корисници који због свог психо-физичког стања или отежаног кретања не могу да испрате вишедневне активности и одласке на даље дестинације.
– летовања у земљи и иностранству, као и посете манастирима у суседним државама.
– Одлазак на летовање- једном годишње
– Зимовање-једном годишње