Завод је организован као јединствена организација са основним службама:

  1. Служба социјалног рада, здравствене заштите и неге корисника и рехабилитације
  2. Служба исхране, економије и одржавања
  3. Финансијско рачуноводствена и комерцијална служба
  4. Служба општих, правних и кадровских послова

Служба општих, правних и кадровских послова функционише као јединствена служба и овом службом руководи секретар Завода.

Служба социјалног рада, здравствене заштите, неге и рехабилитације корисника се састоји из три јединице

  1. Јединице социјалног рада,
  2. Јединица здравствене заштите и неге корисника и
  3. Јединица рехабилитације

Службом руководи координатор стручног рада, а свака једница има свог руководиоца.

Служба исхране, економије и одржавања састоји се из три јединице:

  1. Јединица исхране,
  2. Јединица економије и
  3. Јединица одржавања.

Службом руководи координатор исхране, економије и одржавања.

Служба општих, правних и кадровских послова функционише као јединствена служба и овом службом руководи секретар Завода.